fbpx
Join the AK Club

Join the Club

Om de website te kunnen gebruiken, dient u deze Algemene Voorwaarden te accepteren. De website AnnabelKarmel.com (en alle gerelateerde websites) (“website”) is ontworpen als een community voor gelijkgestemde mensen met een interesse in het welzijn van baby’s, zuigelingen, kinderen en jongvolwassenen, voornamelijk voor wat betreft gezond eten. De website wordt beheerd door Annabel Karmel Group Holdings Limited (“AK”, “wij/we”, “ons/onze”) en om de website te gebruiken, moet u instemmen met deze Algemene Voorwaarden alsook met de Voorwaarden voor Correct Gebruik. Deze zijn terug te vinden in het “Privacybeleid en de Voorwaarden voor Correct Gebruik”, (collectief de “Algemene Voorwaarden”).

Introductie

U dient de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen en moet hiermee instemmen alvorens u de website gebruikt. Door de website te betreden of te gebruiken gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden, die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden en op deze website worden geplaatst. Als u niet gebonden wenst te zijn aan de Algemene Voorwaarden, gebruik de website dan niet.

Aard van de site

De site verstrekt informatie en advies, en vormt een online community voor ouders. De informatie op deze website vormt geen vervanging voor onderzoek, diagnose of behandeling door een dokter, verloskundige, sociaal verpleegkundige, voedingsdeskundige of andere gekwalificeerde gezondheidsdeskundige. Het is uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid en geschiktheid van alle gedetailleerde meningen, adviezen, diensten en andere informatie op deze website te beoordelen voor welk doel dan ook. U dient de disclaimer op de website zorgvuldig te lezen. Voornamelijk als u of u kinderen kampen met een gezondheidsprobleem, of als u of uw baby of kind ziek zijn, raden wij u sterk aan om een dokter te raadplegen.

Wijzigingen in het aanbod

We behouden ons het absolute recht voor aspecten van onze website of de diensten die erop beschikbaar zijn te wijzigen, uit te stellen of stop te zetten. Alle nieuwe functies van de website, inclusief maar niet beperkt tot de lancering van nieuwe diensten, vallen onder de Algemene Voorwaarden, tenzij expliciet anders vermeld.

Toepasbaarheid van online materialen

De site wordt beheerd en aangestuurd door AK-vestigingen in Engeland. We verklaren niet dat de website of enige inhoud ervan gepast of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Personen die onze website bezoeken vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van alle van toepassing zijnde wetten.

Aansprakelijkheid

De site en alle materialen en informatie die deze bevat worden verstrekt op “zoals het is”-basis. In de meest ruime zin als toegestaan bij wet bieden wij geen expliciete of impliciete garanties, representaties of endossementen met betrekking tot de website of eender welke informatie of dienst van de website. In de meest ruime zin als toegestaan bij wet zijn wij ten opzichte van gebruikers niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard ook en ongeacht hoe het is gebeurd (inclusief nalatigheid door ons) voortvloeiend uit of in verband met het inzien, het gebruik of de prestaties van de website of de inhoud ervan, ongeacht of dit te wijten is aan onnauwkeurigheden, fouten, weglatingen of eender welke andere oorzaak en ongeacht of deze te wijten zijn aan AK of diens medewerkers of agenten, of eender welke andere persoon.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw computersysteem voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om de website te gebruiken en dat uw computer compatibel is met de website. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen garantie bieden dat materiaal dat van de website gedownload kan worden vrij zal zijn van infecties of virussen en/of andere codes die besmettelijke of vernietigende eigenschappen bevatten. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste procedures en viruscontroles (inclusief antivirus- en andere veiligheidscontroles) om aan uw specifieke vereisten te voldoen voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer.

Auteursrecht en monitoring

De inhoud van de website wordt beschermd door internationale wetgeving inzake auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De eigenaars van deze rechten zijn AK of andere derden-licentiegevers en licentiehouders. Alle product- en bedrijfsnamen en -logo’s die op of in de website genoemd worden kunnen de handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren, inclusief AK. U mag geen materiaal of informatie op of gedownload van de website maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s, berichten, code en/of software met ongeacht welke middelen en op generlei wijze wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gelinkte sites

AK verstrekt wellicht links naar sites op het internet die beheerd worden door andere mensen, waarvan wij denken dat zij diensten en/of producten aanbieden die een aanvulling vormen op die van ons en waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor onze websitegebruikers. We doen geen verklaringen over andere site(s) waartoe u wellicht toegang krijgt via onze website of die wellicht linken naar onze website. Als u een andere site betreedt, begrijpt u dat deze onafhankelijk is van onze website en dat wij geen controle hebben over de inhoud of beschikbaarheid van die site. Bovendien impliceert een link naar een website niet dat AK de inhoud onderschrijft of enige verantwoordelijkheid voor de inhoud aanvaardt, of het gebruik van een dergelijke site. AK is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door of mogelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of resource. Alle zorgen met betrekking tot externe links moeten gericht zijn tot de betreffende sitebeheerder of webmaster.

Beschikbaarheid van de site

We trachten de website beschikbaar te maken, maar kunnen niet garanderen dat deze website continu of ononderbroken of foutvrij werkt. U mag niet trachten de correcte werking van de website te belemmeren. In het bijzonder mag u niet proberen om veiligheidsmaatregelen te omzeilen, met computersystemen, servers, sites, routers of andere met internet verbonden apparaten te knoeien, deze te hacken of op andere wijze te verstoren.

Algemeen

We kunnen een van onze of al onze rechten en verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden overdragen of uitbesteden.

We kunnen de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de nieuwe versie op de website plaatsen, waarna deze nieuwe versie van toepassing zal zijn op het gebruik van de website. Als een bepaling of voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt of wordt verklaard, dan zal deze bepaling of voorwaarde los te koppelen zijn van de Algemene Voorwaarden en zal deze bepaling of voorwaarde beschouwd worden als zijnde verwijderd uit de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden (die de Voorwaarden voor Correct Gebruik omvatten, die zijn uiteengezet in de sectie Privacybeleid en de Voorwaarden voor Correct Gebruik) en uw gebruik van de website worden beheerst door Engels recht en u onderwerpt zich hierbij aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbank.

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen worden via e-mail gestuurd aan [email protected] of aan u via het e-mailadres of het postadres dat u hebt ingevoerd tijdens het registratieproces. Kennisgeving wordt beschouwd als ontvangen, 24 uur nadat een e-mail is verstuurd of 3 dagen nadat deze op de post is gedaan. We verwelkomen uw terugkoppeling om de website en de bruikbaarheid ervan voor alle gebruikers te verbeteren. Als u suggesties hebt voor verbeteringen, neem dan contact met ons op via: [email protected]